Verslag laatste gespeelde partijen

Deze week zijn er nog twee partijen uit ronde 13 gespeeld en één partij uit ronde 12.

Ronde 12 Adrie – Albert, deze partij werd uiteindelijk door Albert gewonnen. Adrie ging in een remise stand te gehaast naar dam en kwam in een verloren eindspelletje terecht. Dit alles na een vrijwel gelijk opgaande strijd.

Ronde 13 Hans van H. – Fred, Hans leed zijn eerste nederlaag in deze competitie. Beide spelers hadden hun geliefde spel, Hans het centrum en Fred de omsingeling. In het middenspel reageerde Hans niet actief genoeg waardoor het voordeel omsloeg naar Fred. Hans koos de verkeerde voortzetting op zet 27 en dat moet je tegen Fred niet doen. De centrumschijf werd omkneld en er was niet meer aan verlies te ontkomen.

Ronde 13 Marco – Willem, Willem koos voor de aanval en hoe! Eerst veld 27 en daarna veld 28. Marco kreeg er geen vat op. Nadat Willem al de winst had gemist, kwam er een wederzijdse doorbraak op het bord. Hier waren er nog remisekansen voor Marco. Hij koos voor dam halen in plaats van met schijf 34 op te rukken. Deze schijf werd door Willem gewonnen en toen Marco een schijf wilde terugwinnen, was het bekeken. Helaas was de afwikkeling die Willem nam bij goed tegenspel nog remise. Marco gooide echter al de handdoek in de ring.

Hieronder de analyse documenten:

Verslag ronde 12, analyses en paring ronde 13

In ronde 12 zijn drie van de vier partijen gespeeld. Frans wint van Willem. De partij gaat lang gelijk op. Frans krijgt grip op het centrum en weet de zwarte stand te splitsen. Willem kiest het verkeerde plan en mist ook nog een goede remisecombinatie. Uiteindelijk wordt de stand door een combinatie beslist.

Hans L. vs. Fred is remise geworden. Beide spelers verlaten al snel de theoretische paden. Uiteindelijk komt er een klassieke stand op het bord, waarin beide spelers winstkansen missen. De 4 om 2 die uiteindelijk overblijft, wordt remise gegeven.

Jan wint van Marco in een halfopen klassieke partij. Duidelijk wordt dat Jan hier regelmatig mee oefent. Na een paar mindere zetten van Marco, krijgt Jan vat op de LV van Marco en als Marco niet adequaat reageert, is het vrij snel over en uit.

In ronde 13 is ook al de partij Jan – Hans L. gespeeld. Deze partij is door Hans L. gewonnen. Jan nam een hekstelling met twee schijven op de LV. Hans blijft rustig en degelijk spelen. Op de 16e zet kiest Jan de verkeerde voortzetting, waarmee het voordeel weg is. Hans profiteert ook niet echt. Op de 29e zet maakt Jan een fout en met een eenvoudige 3 om 4 wint Hans een schijf. Even later gaat de deur weer open en is het pleit beslecht voor Jan.

Hieronder de analyses ter lering en vermaak:

De paring voor ronde 13 is:

  • Jan – Hans L., deze is al gespeeld
  • Marco – Willem
  • Adrie – Frans
  • Hans v Hal – Fred

Verslag ronde 11

In ronde 11 zijn drie partijen gespeeld. De partij Jan–Frans moet nog worden ingepland. Hans van Hal won van Hans Luchies. Er kwam een stand met randschijf 36 voor zwart op het bord. Nadat zwart verkeerd reageerde op de zet 27-21 kreeg wit de overhand in de partij, zeker toen zwart ook nog de beste verdediging (15-20) miste. Wit gaat dan voor de doorbraak op de LV van zwart, dit wordt nog tegengegaan. Hans Luchies kan dan niet meer voorkomen dat schijf 29 naar dam loopt en de zwarte schijven lopen vast. Winst voor wit.

Albert–Willem is een centrumgevecht. De LV van zwart wordt op de 37e zet erg dun en wit had goed voordeel kunnen krijgen. Op de 49e zet neemt wit de verkeerde voortzetting. Wit moet dan vechten voor remise. Nadat Albert op de 54e zet verkeerd voortzet is het gebeurt met de koopman en Willem voert de partij naar winst.

Marco–Fred geven elkaar weinig toe. Uiteindelijk komt er een klassieke stand die leidt tot een wederzijdse doorbraak. De schijven van Marco staan iets gunstiger. Fred is goed op zijn hoede en maakt op elegante wijze remise.

Uit ronde 9 is Frans–Adrie gespeeld. Ook hier een gelijkopgaande strijd. Adrie doet in het middenspel wat passieve zetten waardoor hij geen formaties heeft. Op de 31e zet had Adrie op de KV moeten spelen. Hij speelt 25-30 en met een subtiel ruiltje verkrijgt Frans beslissend voordeel. Een doorbraak wordt met schijfverlies tegengegaan en er is geen compensatie. Frans beslist de partij in zijn voordeel.

Hieronder de analyses van de gespeelde partijen:

Voor ronde 12 is de paring (partijen spelen voor 4/9/2020):

  • Hans Luchies–Fred
  • Jan–Marco
  • Frans–Willem
  • Adrie–Albert